אודות המשרד

משרד אדריכלות נוף
ופיתוח סביבתי בע"מ

המשרד עוסק במגוון רחב של פרוייקטים החל מתכנון נופי לתכניות אב, תכניות שלד, תב"ע בינוי פיתוח 1:500, התחדשות עירונית תכנון מפורט לשכונות ולשטחים פתוחים, תכנון פארקים, פרויקטים תיירותיים, מוסדות חינוך וציבור פיתוח כבישים, בנייני תעסוקה קניונים ומרכזים עירוניים.
עמוד הבית

יחודיות הפרויקטים שלנו

המשרד עוסק במגוון רחב של פרוייקטים החל מתכנון נופי לתכניות אב, תכניות שלד, תב"ע בינוי פיתוח 1:500, התחדשות עירונית תכנון מפורט לשכונות ולשטחים פתוחים, תכנון פארקים, פרויקטים תיירותיים, מוסדות חינוך וציבור פיתוח כבישים, בנייני תעסוקה קניונים ומרכזים עירוניים

עמוד הבית
אודות

החזון שלנו

המשרד עוסק במגוון רחב של פרוייקטים החל מתכנון נופי לתכניות אב, תכניות שלד, תב"ע בינוי פיתוח 1:500, התחדשות עירונית תכנון מפורט לשכונות ולשטחים פתוחים, תכנון פארקים, פרויקטים תיירותיים, מוסדות חינוך וציבור פיתוח כבישים, בנייני תעסוקה קניונים ומרכזים עירוניים