אבו סנאן, מחוז צפון

נתוני הפרויקט:

מיקום: אבו סנאן

המזמין: משרד הבינוי השיכון- מחוז צפון

תאור תוכנית: נספח נופי לתב"ע ובינוי פיתוח 1:500

נספח נופי לתב"ע מס': תמל 1100

שטח תוכנית: 1,007 דונם

מס' יח"ד: 3,800 יח"ד

מיקום גיאוגרפי:
הישוב ממוקם סמוך לציר כביש 70 ובסמיכות לכביש 6.

 

מגוון אוכלוסיות:
הישוב אבו סנאן מאופיין באוכלוסיה משולבת, דרוזית, מוסלמית ונוצרית. שילוב זה יצר בסיס ליצירת תשתית תיירותית,
בנוסף לצורך בתוספת משמעותית של יח"ד לחיילים משוכללים ולדור ההמשך.

 

ייעודי קרקע, שימושים ושילובם:
הבניה המתכננת מציעה תמהיל של יחידות צמודות קרקע, חלקן משולבות באופציה לאירוח תיירות כמו גם יצירת עורק מרכזי עם בניה רוויה משולבת במסחר ותעסוקה.
אלמנטים נוספים בתכנון כוללים יצירת כיכר שוק כחלק מיצירת פוטנציאל תיירות, כחלק ממענה לביקושים גדולים מהסביבה הקרובה והרחוקה.
בהיקף קיימים אזורים חקלאיים, ולכן בגבול התכנית מתוכנן חיץ ירוק אשר יוצר חיבור רצוף לסביבה.

 

טופוגרפיה:
באבו סנאן הררית, בדרום התכנית משולב ערוץ נחל זך אשר יהווה בסיס לניהול מי הנגר בישוב.

 

מצב סטטוטורי:

נספח נופי לתב"ע
בינוי ופיתוח 1:500 בתהליך

עוד פרויקטים