נתוני הפרויקט:

מיקום: בית דגן

מזמין: ר.מ.י

תאור תוכנית: נספח נופי לתב"ע

נספח נופי לתב"ע מס': ממ/2050

שטח תוכנית:כ-92 דונם

מספר יח"ד: 511 יח"ד

מיקום גאוגרפי:

סמוך לעיר ראשון לציון במחוז המרכז.

 

ייעודי קרקע, שימושים ושילובם:

מטרת התוכנית לתת מענה לתוספת יח"ד ולהרחבת בית דגן. בתכנית ניתן דגש לבניה משמרת מים. בכל שטחי הבניה יוקצו לפחות 20% שטחי החדרה, בנוסף לשטחים הציבוריים הפתוחים.
הבניה בתכנית בעיקרה בניה רוויה.

שטח התכנית גובל בחממות לפיכך תוכנן חיץ ירוק עפ"י הנחיות המשרד לאיכות סביבה.

בלב השכונה תוכנן פארק מרכזי לשרות כלל התושבים. כמו כן נכללו שבילים ושצ"פים המחזקים את הקישוריות בתוך ומחוץ לאזור.

 

טופוגרפיה:
מישורית

 

מצב סטטוטורי:
אישור להפקדה: 07.11.2011
מתן תוקף: 22.04.2012

עוד פרויקטים