נתוני הפרויקט:

מיקום: שכ' גבעות מזרחיות, ערד

מזמין: ר.מ.י

תאור תכנית: נספח נופי לתב"ע ובינוי פיתוח 1:500

נספח נופי לתב"ע מס': 148/02/24

שטח תוכנית: 722 דונם

מספר יח"ד: 246 יח"ד צמודי קרקע ויחידות אירוח

מיקום גאוגרפי:
שכונת מגורים הממוקמת בפאתיה המזרחיים של העיר ערד, בסמוך לכביש המחבר בין ערד ומצדה.

 

טופוגרפיה:
הטופוגרפיה באזור תלולה, הקרקע מכילה מרבצי צור, הגבהים של הפיתוח נקבעו באופן המצמצם את החפירות. בשכונה משולבים 3 ערוצים המתמזגים עם המדבר.
אזורים אלו נשמרו באופן המאפשר חיבור מדורג מהפיתוח האינטנסיבי של השכונה לסביבה.

 

ייעודי קרקע, שימושים ושילובם:
שכונת המגורים כוללת מגרשים צמודי קרקע בחלקו עם יחידות אירוח ותיירות, בנוסף מתוכננים מוסדות ציבור, מסחר, שצ"פים, טיילת היקפית ותצפית נוף.
השכונה מתוכננת על פני 3 שלוחות. השלוחות הצפוניות נמצאות בקרבת מתחמי תיירות. את חלקי השכונה מחברת דרך היקפית וטיילת נופית.

הבינוי המדורג מאפשר תצפיות לנוף ומפגש עדין בין השכונה לבין השטחים הסובבים. בהיקף הבינוי תוכננה טיילת נופית ותצפיות נוף. הבינוי מותאם לאקלים המדברי.
נשמרים מסדרונות רוח. אופי הבינוי מאפשר השתלבות ומיזוג במורדות. המגרשים בשכונה, תוכננו בגדלים משתנים, באופן המאפשר הקמת יחידות אירוח בהתאמה.

 

מצב סטטוטורי:
אישור להפקדה: 07.03.2010
מתן תוקף: 10.04.2011

עוד פרויקטים