חלוצית, ישוב קהילתי-בניה כפרית חקלאית

נתוני הפרויקט:

מיקום: חלוצית, חבל אשכול
מזמין: ר.מ.י
תאור תוכנית: נספח נופי לתב"ע
נספח נופי לתב"ע: 1/480/02/7
שטח תוכנית: 1,550 דונם
מס' יח"ד: 350 יח"ד

עוד פרויקטים