נתוני הפרויקט:

מיקום: יבנה מזרח, נחל שורק 

המזמין: רשות מקרקעי ישראל

תאור תוכנית: נספח נופי לתב"ע

נספח נופי לתב"ע מס': תמל/ 1049

שטח התוכנית: 3,446 דונם

מספר יח"ד: 12,500

שטח עיקרי למסחר ותעסוקה: 340,000 מ"ר

מיקום גיאוגרפי:
תכנית השכונה מיועדת להקמת רובע מגורים חדש במזרח העיר יבנה מדרום לדרך 42.

 

ייעודי קרקע, שימושים ושילובם:
התכנית כוללת בניה רוויה מרקמית , רחובות מסחריים, מבני ציבור וחינוך, מסחר ותעסוקה, תחנת רכבת, מרכז תחבורה ציבורית, שטחים למכללה, תרבות ומגוון שטחים ציבוריים פתוחים.
אזור מרכז התחבורה כולל מבני תעסוקה, תחנת רכבת, כיכר עירונית מרכזית אשר בסביבתו יוקם מרכז תחבורה משולב, מבני ציבור ,דיור מוגן ומגורים. המשכו של לב הרובע כולל רחובות ראשיים עם מסחר לינארי. לאורך כל אחד מהרחובות מתוכנן פארק רובעי, הפארקים הרובעיים יחוברו ביניהם  על ידי רשת שבילי הולכי רגל וגנים שכונתיים. שטחים אלו יחוברו  לטיילת בצפון השכונה ולפארק העירוני המתוכנן לאורך נחל שורק. התוכנית מגדירה רצועה  למעבר תשתיות, הכוללת קו מתח עליון, חמישה קווי דלק וקו מקורות. כמו כן גם טיילת נופית הצמודה לנחל  שורק,  בתחום פשט ההצפה. תשומת לב מיוחדת ניתנה לפתרונות טיפול בנגר עילי.
סה"כ הוקצו כ370 דונם לשטחים ציבוריים פתוחים לרבות פארק עירוני בהיקף של 100 דונם.

 

טופוגרפיה:
טופוגרפיה עד 12%, כולל התמודדות עם אזורי תשתית כבדה,  תחנות רכבת, פתרונות לנגר עילי, סמיכות לנחל שורק ושילובו בסמיכות לתכנון העירוני וכדומה.

 

מצב סטטוטורי:
אישור להפקדה: 03.08.2018
מתן תוקף: 19.03.2019

עוד פרויקטים