נתוני הפרויקט:

מיקום: ישוב קהילתי באר גנים, דרום

מזמין: משרד הבינוי השיכון, מחוז דרום

תאור תוכנית: בינוי פיתוח 1:500

שטח התוכנית: 1,108 דונם

מספר יח"ד: 600 יח"ד

מיקום גאוגרפי:

הישוב גובל מצפון בשמורת הטבע חולות ניצנים ובדרום בצפון אשקלון.

 

ייעודי קרקע, שימושים ושילובם:

באר גנים הינו ישוב קהילתי אשר תוכנן על ידי משרד הבינוי והשיכון עבור מפוני גוש קטיף.
הישוב מכיל 9 תחומי מגורים ומחולק ל2 אשכולות מרכזיים. משרדינו עסק בפיתוח הנופי של הישוב החל מהתכנית הכוללנית ועד התכנון המפורט של המרחב הציבורי,
כולל רחובות, גנים שכונתיים, 2 פארקים מרכזיים בגודל של כ-25 דונם כל אחד ומוסדות ציבור וחינוך.


טופוגרפיה
:
מישורית

עוד פרויקטים