נתוני הפרויקט:

מיקום: ישוב קהילתי שלומית, חבל אשכול

המזמין: ר.מ.י

תאור התוכנית: נספח נופי לתב"ע ובינוי פיתוח 1:500

נספח נופי לתב"ע מס':482/03/7

שטח תוכנית: 1,200 דונם

מס' יח"ד: 500 יח"ד

עוד פרויקטים