נתוני הפרויקט:

מיקום: לב העיר, טבריה

מזמין: הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית + משרד הבינוי השיכון- מחוז גליל

תאור התוכנית: נספח נופי לתב"ע, פיתוח מע"ר ובינוי פיתוח 1:500.

נספח נופי לתב"ע מס': 207-0838250

שטח התוכנית: 660 דונם

מספר יח"ד: 2,200 יח"ד

מיקום גיאוגרפי:
מתחם לב העיר גובל מצד מזרח לעיר העתיקה ואזור בתי המלון והכנרת, וממערב למדרונות קרית משה.

 

ייעודי קרקע, שימושים ושילובם:
המתחם כולל מגורים ,מוסדות, מסחר מלונאות ותעסוקה כמו גם ציר תיירותי משמעותי המחבר בין אזורים בעלי חשיבות היסטורית כמו אתר קבר הרמב"ם,
בית אלומות ואתרי קברי האמוראים, נקודות תצפית נוף לכנרת. כמו כן משולבות שכונות לשימור: אחווה, מיימונה ומאוריס.

התכנית קובעת מסגרת בניה לאזור המאפשרת התחדשות המרחב העירוני והפיכתו למרכז עירוני פעיל ותוסס לטובת כלל תושבי העיר.
כמו גם אזור תיירותי עירוני שיהווה מוקד משיכה לתיירים. הפיתוח והבינוי ייעשה בהקפדה תוך שימור המבנים ההיסטוריים ומאפייני המרחב הציבורי הייחודיים.
התכנית מאפשרת את חיזוק הקשר לאתרים ההיסטוריים ולכינרת באמצעות עידוד הליכתיות על ידי חיזוק ותוספת שבילים, סמטאות ושדרות כמו גם יצירת אזורים מוצלים
במרחב העירוני כשהקישוריות לכנרת ולמוקדים העיקריים מחוזקות.

 

טופוגרפיה:
המבנה הטופוגרפיה יוצר מעין "קערה" המשתפרת לכוון הכנרת. בצד מערב וצפון בגבול התכנית קיימים הפרשי גובה גדולים ומצוקים. בתחום התכנית מצויים אזורים בעלי רגישות סיסמית.

 

מצב סטטוטורי:
נספח נופי לתב"ע
בינוי ופיתוח 1:500 בתהליך

עוד פרויקטים