מרכז העיר, לוד

נתוני הפרויקט:

מיקום: לוד- מרכז העיר

המזמין: הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית + משרד הבינוי והשיכון

תאור תוכנית:  תכנית אב

שטח תוכנית: 37 דונם

מס' יח"ד: 8,000 כולל יח"ד קיימות

שטח בנייני ציבור ושצפים: 111 דונם

מיקום גיאוגרפי:
מרכז הארץ

 

ייעודי קרקע, שימושים ושילובם:
מטרת התכנית להתחדשות עירונית לב העיר לוד, היא התוויה של אופי מתחדש לרובע בשילוב התפיסה התכנונית העתידית הכלל עירוני. מערך הולכי הרגל יפותח באופן המעודד הליכתיות וקישוריות בתחום הרובע ומחוצה לו. פיתוח שטחים ירוקים זמינים ויצירת תוואי ברור  בצמוד למערך רחובות ושבילי הליכה שכונתיים, מהווים חלק בלתי נפרד מהתכנית. דגש ניתן לחיבור שצ"פים גדולים למרחב העירוני ולעיר העתיקה תוך יצירת רצף אורבני ירוק.

 

עקרונות תכנון עיקריים:
יצירת מערך שטחים פתוחים במרחב הציבורי על פי הירארכיה ברורה ופונקציונלית עירונית.
מערך קשרים בין השטחים השונים באמצעות, רחובות ושדרות פנימיות רחבות.
מתן דגש על פתרונות לקבוצות גיל שונות.
מגוון שטחים המאופיינים בפעילות המותאמת לכל הגילאים והמגדרים.
מתן דגש על זמינות פעילויות ספורט ונופש פעיל זמינים.
מתן העדפה להולכי רגל ביחס לצפיפות, בטיחות, עניין, רוגע, התכנסות חברתית, תחזוקה ברמה העירונית.

 

טופוגרפיה:
עד 6%.

 

מצב סטטוטורי:
תוכנית שלד

עוד פרויקטים