מגרש הרוסים, ירושלים

נתוני הפרויקט:

מיקום: מגרש הרוסים, ירושלים
מזמין: עיריית ירושלים וחברת מוריה
תאור תוכנית: תכנון מפורט לביצוע
שטח תוכנית:

עוד פרויקטים