מלון גני ירושלים, ירושלים

נתוני הפרויקט:

מיקום: מלון גני ירושלים, ירושלים

המזמין: מעשה חושב בנין בע"מ

תאור התוכנית: תכנון מפורט לביצוע

שטח התוכנית: 11 דונם

מס' יח"ד: 238 יח"ד + 280 יח"ד הקיימים בבית מלון

מיקום גאוגרפי:

מלון גני ירושלים ממוקם סמוך לכניסה לירושלים, בקרבת גשר המיתרים.

ייעודי קרקע, שימושים ושילובם:

בפרוייקט שילוב של בית מלון ומעליו דירות מגורים.

בשטח הפתוח בסמיכות לכניסה הראשית מתוכן גן יחודי לשימוש אורחי המלון, נמצא בסמיכות לשטחים ציבוריים עירוניים המאפשרים קישוריות הולכי רגל לאתרים הסמוכים.

טופוגרפיה:

עוד פרויקטים