בניין הרברט סמואל, תל אביב

נתוני הפרויקט:

מיקום: מלון הרברט סמואל, תל אביב

מזמין: האחים עופר בע"מ

תאור תכנית: תכנון מפורט לביצוע

מיקום גאוגרפי:

ממוקם במגדל האופרה אשר נושק לטיילת תל אביב-יפו, רחוב הירקון, רחוב הירדן ורחוב אלנבי.

 

ייעודי קרקע, שימושים ושילובם:

 

 

 

 

טופוגרפיה:

עוד פרויקטים