נתוני הפרויקט:

מיקום: מתחם C דרום, ראש העין
מזמין: עיריית ראש העין + משרד השיכון והבינוי מחוז מרכז
תאור תוכנית: נספח נופי לתב"ע ובינוי פיתוח 1:500
נספח נופי לתב"ע מס': 418-0329904
שטח תוכנית: 124 דונם
שטח בינוי: 125,000 מ"ר

עוד פרויקטים