מתחם C, ראש העין

נתוני הפרויקט:

מיקום: מתחם C, ראש העין
מזמין: ר.מ.י
תאור תוכנית: נספח נופי לתב"ע
נספח נופי לתב"ע: ר.נ/250/א
שטח תוכנית: 275 דונם
מס' יח"ד: 1,363 יח"ד

עוד פרויקטים