פארק עוגנים- אזור תעשיה צפוני, אשדוד

נתוני הפרויקט:

מיקום: פארק עוגנים- אזור תעשיה צפוני, אשדוד
מזמין: עיריית אשדוד + פיתוח הסכם הגג
תאור תוכנית: תכנון מפורט לביצוע
שטח תוכנית: 2,500 דונם

פארק התעשיה עוגנים נמצא בחלק הצפוני של העיר. ממזרח לנמל אשדוד ובקרבת מתקנים כגון פי גלילות, מתקני התפלה וכדומה..
באזור קיימת תב"ע מאושרת ותיקה אשר יועדה בעיקר למפעלי תעשייה ושימושים נוספים. . מטרת התכנית ליצור סביבה עסקית תעשייתית מותאמת לתעשייה עכשווית.
לפיכך במסגרת תכנית בינוי פיתוח ותכניות שיווק מגרשים נוצעו מקבצים שונים המאפשרים בין השאר בניית מרכזי לוגיסטיקה גדולים. והתאמת המגרשים לשימושים נוספים.
איחוד וחלוקה יהיו חלק ממטלת היזמים, בהתאמה. תכנית הבינוי נעשתה בשיתוף אדריכלית אושרית גרינברג.
דגש רב ניתן הן לפיתוח הסביבתי ויצירת הנחיות מרחביות. ההנחיות כוללות עיצוב חזיתות המגרשים, קירות וגדרות, הנחיות בינוי ועיצוב חזיתות,
כניסות לרכב שירות, טיפול בנגר עילי, בנייה ירוקה וכדומה.
לכל מקבצי המגרשים הוכנו גיליונות שיווק. בתכנית קיימים מסדרונות ירוקים. חלקם משמשים למעבר תשתיות כולל חברת חשמל.
הצירים הללו יפותחו בהתאמה ויכללו נטיעות, שבילים, שבילי אופניים ואזורי ישבה בקרבת האזורים המבונים לרווחת העובדים והעיר כולה.

עוד פרויקטים