קניון סביונים, יהוד- מונסון

נתוני הפרויקט:

מיקום: קניון סביונים, יהוד- מונוסון
מזמין: חברת JTLV.
תאור תכנית: תכנון מפורט לביצוע
שטח תוכנית: 60 דונם

מיקום גאוגרפי:
קניון סביונים ממוקם בשכונת קריית סביונים ביהוד מונוסון.

 

ייעודי קרקע, שימושים ושילובם:
במסגרת שיפוץ הקניון הוחלט לחבר את הקניון לקהילה. לשם כך החזית האטומה לרחוב הראשי שונתה. נוספו פתחים, תוכננו בתי קפה, אזורי ישיבה חיצוניים ואזורי גינון.
הריצוף הוחלף ובכיכרות שולבה תאורה מיוחדת לרווחת התושבים האזור הפך פעיל לאורך כל שעות היום.

 

טופוגרפיה:
מישורית

עוד פרויקטים