נתוני הפרויקט:

המיקום: מתחם C – צפון, ראש העין

המזמין: משרד הבינוי השיכון, מחוז מרכז

תאור תוכנית: נספח נופי לתב"ע, בינוי פיתוח 1:500 + ליווי קבלנים.

תב"ע מספר: 418-0195958

שטח תוכנית: כ-150 דונם

מספר יח"ד: 1,076

מיקום גיאוגרפי:
שכונה C  צפון נמצאת צפונית לרחוב שבזי ומהווה חלק מרכזי ברובע השכונות החדשות בראש העין. רח' שבזי  חוצה את השכונה ממזרח למערב ומקשר את השכונות הוותיקות לחדשות.

 

ייעודי קרקע, שימושים ושילובם:
בניה מרקמית רוויה. כולל רחוב מסחרי משולב מגורים, מבני ציבור וחינוך שכונתיים, מסחר, ומגון שטחים ציבוריים פתוחים.
גובל ברחוב שבזי אשר בדופן הדרומית שלו מתוכננים אזורי תעסוקה, מסחר ודיור מוגן.
תב"ע זו פוצלה מהתב"ע המקורית והוגשה במקביל לתב"ע הצפונית לאישור סטטוטורי ( תב"ע מס': 418-0329904).
ברחובות הראשיים שזורות רחבות וכיכרות כמו גם שדרת הולכי רגל מרכזית.  התכנית יוצרת קשרים לשכונות הדרומיות והצפוניות באמצעות מעברים תת קרקעיים.
דגש ניתן להלכתיות הולכי רגל ומסלולי אופניים. תשומת לב מיוחדת ניתנה לניצול מיטבי של הנוף. אותרו כיפות ואתרים ארכיאולוגיים בהמשך ודגש מיוחד ניתן לחזוק את מארג צירי המבט.

 

טופוגרפיה:
השיפועים משתנים כולל אזורים מעל 12%. בתוכנית משולבים מעברים תת קרקעים.

 

מצב סטטוטורי:
אישור להפקדה: 08.10.2015
מתן תוקף: 27.10.2016
בינוי פיתוח 1:500 + ליווי קבלנים

עוד פרויקטים