רובע ט"ו, אשדוד

נתוני הפרויקט:

מיקום: רובע ט"ו, אשדוד

מזמין: ר.מ.י

תאור תוכנית: נספח נופי לתב"ע

נספח נופי לתב"ע מס': 603-0463018

שטח תוכנית: כ-63 דונם

מס' יח"ד: 750 יח"ד

עוד פרויקטים