רח' הדקל + רח' יצחק הנשיא, אשדוד

נתוני הפרויקט:

מיקום: רח' הדקל ורח' יצחק הנשיא, אשדוד
מזמין: עיריית אשדוד
תאור תוכנית: תכנון מפורט לביצוע
שטח תוכנית:
מס' יח"ד:

מיקום גאוגרפי:

 

 

ייעודי קרקע, שימושים ושילובם:

 

 

 טופוגרפיה:

עוד פרויקטים