נתוני הפרויקט:

מיקום: שכונת נח, אופקים

המזמין: עיריית אופקים + משרד הבינוי והשיכון מחוז דרום.

תאור תוכנית: נספח נופי לתב"ע ,ובינוי פיתוח 1:500.

מס' נספח נופי לתב"ע: תמל /1027

שטח בניה: כ-503 דונם.

מס' יח"ד: 1,001

מיקום גיאוגרפי:
השכונה ממוקמת סמוך לתחנת הרכבת של אופקים, רח' שדה תימן ונחל אופקים.

 

מגוון אוכלוסיות:
תושבי המקום ומשפרי דיור.

 

ייעודי קרקע, שימושים ושילובם:
השכונה כוללת בניה מרקמית רוויה ובניה צמודות קרקע, רחוב מסחרי משולב מגורים, מבני ציבור שכונתיים וחינוך, מסחר, ומגון שטחים ציבוריים פתוחים,
ובנוסף אזורי תעשיה ותעסוקה מעבר לרח' שדה תימן.
מערכת הדרכים יוצרת הירארכיה בשילוב עם אופי הבינוי. השדרה המרכזית מקשרת בין ככרות והפארק המרכזי בשכונה. בקומת קרקע משולבים מגורים מסחר וכדומה.
הגן השכונתי שבלב השכונה מהווה המשך טבעי ורציף לפארק נחל אופקים המשיק לשכונה ומאפשר מבטים מזרחה, אל הנוף הפתוח.
במרכז השכונה מתוכננת שדרה הראשית. במפגש בין השדרה הראשית והגן השכונתי, תוכננה כיכר עירונית מוקפת בבתי מגורים ומסחר בקומת הקרקע.
מערכת השטחים הפתוחים כוללת גנים ציבוריים ושבילים להולכי רגל ומסלולים לרוכבי אופניים.

 

טופוגרפיה:
השיפועים בשכונה רדודים ומאתגרים. נושא הניקוז מחייב חשיבה מיוחדת, כולל שינוי גבהים לצורך טיפול בנגר עילי וכמו גם התמודדות עם שיטפונות.
פתרונות ניתנו ליח"ד הגובלות בנחל אופקים כולל קביעת גבהים סמוך לקו פשט הצפה של נחל אופקים.

 

מצב סטטוטורי:

אישור להפקדה: 14.07.2016
מתן תוקף: 28.12.2016

עוד פרויקטים