שכ' אבו גוש מערבית, הרי יהודה

נתוני הפרויקט:

מיקום: אבו גוש שכ' מערבית, הרי יהודה

המזמין: משרד הבינוי השיכון- מחוז ירושלים

תאור תכנית: נספח נופי לתב"ע ובינוי פיתוח 1:500

נספח נופי לתב"ע מס': הל/מח/567

שטח התוכנית: 230 דונם

מספר יח"ד: 360 יח"ד

מיקום גיאוגרפי:
מורדות המערביים של אבו גוש.

 

ייעודי קרקע, שימושים ושילובם:
הבינוי כולל: בניה רוויה בשילוב מסחר ובניה צמודות קרקע מדורגת, מבני ציבור וחינוך, ומגון שטחים ציבוריים פתוחים.
דגש רב הושם בהכנת התכנית הכוללת פיתוח ישים ואיכותי של סביבת מחייה עתידית באבו גוש. נקבעו עקרונות ומסגרות עקרוניות על מנת לתת מענה לצרכי הקהילה בביצוע התכנית.
במרכז השכונה תוכנן מגרש ספורט המשרת את כלל היישוב, סביבו תוכננו פונקציות ציבוריות נוספות כגון בתי ספר, גני ילדים ושצ"פ.
הטופוגרפיה הציבה אתגר בתכנון מערכת הדרכים ופיתוח המגרשים.
כל המגרשים המיועדים לבניה, מאפשרים בניית דירות גן.
דגש ניתן לפיתוח שפה עיצובית של השכונה, לשם כך משרדנו הכין חוברת הנחיות פיתוח מפורטת לכל האלמנטים בשכונה של המרחב הציבורי כולל חיפוי, כניסות, תשתיות, חזיתות וכדומה.

 

טופוגרפיה:
תלולה ומאתגרת המחייבת התאמה פרטנית של טיפוסי בינוי מדורגים, פיתוח קירות ומעברים ציבוריים.

 

מצב סטטוטורי:
אישור להפקדה: 26.09.2011
מתן תוקף: 30.01.2012
בינוי פיתוח 1:500

עוד פרויקטים