שכ' חומת שמואל, ירושלים

נתוני הפרויקט:

מיקום: שכ' חומת שמואל, ירושלים

מזמין: משרד הבינוי והשיכון, מחוז ירושלים

תאור תכנית: תוכנית שלד

שטח תוכנית: 440 דונם

מספר יח"ד: 1,906 יח"ד

מיקום גאוגרפי:

השכונה שוכנת בדרום-מזרח ירושלים.

 

ייעודי קרקע, שימושים ושילובם:
תכנית המכונה "תכנית שלד לשכונת חומת שמואל ה'" הינה תכנית מנחה הקובעת את עקרונות התכנון לפיתוח שכונת המגורים שעתידה להיבנות ממערב לשכונת חומת שמואל(הר חומה).
השטח מתאפיין במבנה הררי משופע בעל טרסות חקלאיות, מטעי זיתים וממצאים ארכיאולוגים מגוונים. את התכנית חוצה אמת מים היסטורית המובילה מבריכות שלמה אל הר הבית.
התכנית מעדכנת את גבולות הפוליגון לפיתוח שנקבע בתכנית מתאר ירושלים תוך שמירה על ערכי הטבע והנוף הקיימים במקום.

הבינוי המוצע מדורג בהתאמה לטופוגרפיה. תוואי אמת המים נשמר ומשמש ציר מרכזי לקישוריות בשכנה תוך הקפדה על פגיעה מינימלית בנוף. התכנון משמר את האפיון ההיסטורי של האזור.


טופוגרפיה
:
הקרקע מאופיינת בתנאים טופוגרפיה וגאולוגים ייחודים, שיפועים תלולים, מערות טרסות סדקים וממצאים ארכיאולוגיים.

עוד פרויקטים