נתוני הפרויקט:

מיקום: שכ' כיכר קדם, מעלה אדומים
מזמין: עיריית ירושלים + משרד הבינוי והשיכון
תאור תכנית: נספח נופי לתב"ע, בינוי פיתוח 1:500
נספח נופי לתב"ע מס': 420/1/24
שטח תכנית: 100.4 דונם
מס' יח"ד: 460 יח"ד

עוד פרויקטים