שכ' מעפילים, אשדוד

נתוני הפרויקט:

מיקום: שכ' מעפילים, אשדוד

מזמין: התחדשות עירונית- חברת איבריקה בשיתוף עיריית אשדוד

תאור תוכנית: נספח נופי לתב"ע

נספח נופי לתב"ע מס': תמל/ 2022

שטח התוכנית:147 דונם

מספר יח"ד: 2,356 יח"ד

מיקום גיאוגרפי:
המתחם ממוקם באשדוד לאורך ציר רח' הרצל ממזרח, רחוב ז'בוטינסקי מדרום ועד שד' יצחק הנשיא.

 

ייעודי קרקע, שימושים ושילובם:
כוונת התכנית לאשר התחדשות עירונית בתחום מגרשים הנמצאים בבעלות פרטית ובבעלות המדינה. ובמסגרת פרוייקט "פינוי בינוי", תתווספנה זכויות למגורים, מסחר ותעסוקה, דיור מיוחד, שטחים פתוחים ומוסדות ציבור. נכללים הסדרי תנועה וחניה חדשים, שדרוג תשתיות ותוספת דרכי גישה וכד'. דגש רב ניתן לחיזוק קישוריות לכל השכונות הגדולות כמו גם לצירים הראשיים הקיימים.
התכנית מגדירה מתחמי בינוי חדשים והיא חלק ממדיניות כוללת של עיריית אשדוד אשר במסגרתה ציר הרצל מודגש כציר אורבני צפוף הכולל תמהיל של מגורים, מסחר, משרדים/ תעסוקה ומוסדות ציבור. כמו כן שולבו הכבישים המחברים בין רחוב המעפילים ושדרות הרצל על פי מסמך הפרוגרמה שהוכן ע"י העירייה.
הבינוי המוצע מאופיין כבניה מירקמית הכוללת קומת קרקע מסחרית מלווה בקולונדה לכיון ציר הרצל, קומות מסד שישמשו לשילוב משרדים/ תעסוקה ומגורים ומעליהן מגדלי מגורים בנסיגה. כמו כן מבנים מוסדות ציבור ככרות ושצ"פים. דרכים חדשות יתווספו לצורך חיבור בין שד' הרצל לרחוב המעפילים, לאפשר הליכתיות וקישוריות אפקטיביים.

 

טופוגרפיה:
מתונה

 

מצב סטטוטורי:
נספח נופי לתב"ע
בינוי פיתוח 1:500

עוד פרויקטים