שכ' נחל צאן צפון ודרום, שגב שלום

נתוני הפרויקט:

מיקום: שכ' נחל צאן צפון ודרום, שגב שלום
מזמין: הרשות לפיתוח התיישבות הבדואים בנגב
תאור תוכנית: בינוי פיתח 1:500
שטח תוכנית: 2,042 דונם
מס' יח"ד: 3,200 צמודי קרקע

עוד פרויקטים