שכ' עטרות צפון, ירושלים

נתוני הפרויקט:

מיקום: שכ' עטרות צפון, ירושלים

מזמין: משרד הבינוי השיכון- מחוז ירושלים

תאור תכנית: נספח נופי לתב"ע עבור שכונת מגורים.

שטח התכנית: 1,223 דונם

מספר יח"ד: כ-9,000 יח"ד

 

מיקום גיאוגרפי:
בתחומי עיריית ירושלים מצפון לאזור התעשייה עטרות. בשטח ממוקם שדה התעופה הישן ומבנה טרמינל המיועד לשימור, כמו"כ קיים בשטח קבר אחים של מושב עטרות הישן.

 

מגוון אוכלוסיות:
מיועדת לאוכלוסייה חרדית.

 

ייעודי קרקע, שימושים ושילובם:
התכנית כוללת מגורים, מוסדות חינוך וציבור, שטחים ציבוריים, שטחים ירוקים ותעסוקה.
בגבולות התכנית קיימת חומת הפרדה החוצצת בין כפר עקב לירושלים.
לאורך תוואי מסלול התעופה הישן מתוכנן רחוב מסחרי ראשי, מסלול תח"צ ושדרת הולכי רגל. לאורך השדרה מוצע פארק מרכזי לכלל השכונה המאפשר פעילות נופש ספורט ובילוי.
עצם היות השכונה מנותקת מהסביבה ניתנה חשיבות מיוחדת ליצירת אזורים ירוקים רב גילאים אשר יתנו מענה לילדי השכונה וגם למבוגרים.

 

טופוגרפיה:
השיפוע בשטח התכנית מתון ולכן מאתגר. לאור כיווני השיפוע וגדר ההפרדה בהיקף, פתרונות הטיפול בנגר העילי ובניקוז השכונה וכד' מחייבים תכנון מיוחד.

 

מצב סטטוטורי:

ממתין לאישור מדיני
נספחי בינוי ופיתוח 1:500 בתהליך

עוד פרויקטים