שכ' E1, מעלה אדומים

נתוני הפרויקט:

מיקום: שכ' 1E, מעלה אדומים

מזמין: משרד הבינוי והשיכון, מחוז ירושלים

תאור תוכנית: תכנית שלד לכל שכ' 1E, נספח נופי לתב"ע ובינוי פיתוח 1:500

שטח תוכנית: כ –  818.172 דונם

מס' יח"ד: 4,500 לכל השכונה ומתוכו 1,600 יח"ד בשכונה הדרומית

עוד פרויקטים